Välkommen till Vineyard Strängnäs

Vi vill börja med att säga Välkommen till Vineyard Strängnäs. För oss är det viktigt att just du känner dig välkommen oavsett vem du är och vad du tror. Vi vill vara en kyrka som präglas av kärleksfull gemenskap, en kyrka där människor får uppleva Gud och befrielse genom Jesus. Vi vill vara en kyrka där människor upplever kärlek, glädje och hopp. Kärleken kommer från Gud som älskar alla och söker en relation med varje människa.

Jesus säger: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.” Matteusevangeliet 11:28-30

Vårt mission statement är:

Älska Gud. Älska Människor.

Gudstjänst

Vår Gudstjänst börjar kl. 15:00 på söndagar. Vi börjar med fika och gemenskap de första 45 minuter.

Sedan fortsätter vi med lovsång, där vi sjunger sånger om och till Gud. Man är välkommen att sitta och lyssna eller också att vara delaktigt i lovsången.

Efter lovsången hålls en predikan från Bibeln, där lär vi oss om vem Gud är.

I slutet av Gudstjänsten ges alltid tillfället att få personlig hjälp med bön. Vi tror att Gud vill mötta dig och vissa sin kärlek till dig.

 

Vineyard Kids och Vineyard UG (ungdomsgrupp)

Vineyard Kids

Varje söndag har vi Vineyard Kids, våran barnkyrka, som börjar direkt efter gemensam lovsång. Där får barnen hör berättelser o Vineyard Kids är för barn mellan 2-12 år.

Vineyard UG (ungdomsgrupp)

UG är Vineyard Strängnäs ungdomsgrupp. UG träffas regelbundet för att umgås, ha kul och lära känna Gud. Kontakta oss om du vill ha mer information om kommande träffar.

Husgrupp

Husgrupper är mindre grupper som träffas i hem. Några grupper träffas varje vecka, andra varannan.

I husgrupperna är det lättare att lära känna varandra och få en djupare gemenskap. Här kan man ställa frågor, dela med sig av sin vardag och hjälpa varandra att växa i tron.

Om du vill veta mer om våra husgrupper är du välkommen att ta kontakt med oss under en Gudstjänst så berättar vi mer.

Kontakt

Kontakt: henrik.christina@gmail.com

Besöksadress: Vallbyvägen 35, Strängnäs

Gåvor till församlingen

PG kontonummer: 689655-9 Nordea

Swish nummer: 1235407549

Organisationsnummer: 802474-4479K