Gudstjänst

Vår Gudstjänst börjar kl. 15:00 på söndagar. Vi börjar med fika och gemenskap de första 45 minuter.

Sedan fortsätter vi med lovsång, där vi sjunger sånger om och till Gud. Man är välkommen att sitta och lyssna eller också att vara delaktigt i lovsången.

Efter lovsången hålls en predikan från Bibeln, där lär vi oss om vem Gud är.

I slutet av Gudstjänsten ges alltid tillfället att få personlig hjälp med bön. Vi tror att Gud vill mötta dig och vissa sin kärlek till dig.