Mer Om Vineyard och Vad Vi Tror På

En kristen församlingsrörelse

Själva ordet ”vineyard” är engelska och betyder ”vingård”. Idén att använda ordet ”vineyard” som ett namn för en församling kommer från Johannesevangeliet i Bibeln, där Jesus använder en liknelse om vingården. Där säger Han: ”Jag är vinstocken och ni är grenarna”, Joh. 15:5.

Vineyardrörelsen är en kristen församlingsrörelse som delar teologisk grund med andra kristna församlingsrörelser i Sverige så som Svenska Kyrkan, Evangeliska Frikyrkan (EFK), Frälsningsarmén, Pingströrelsen, Alliansmissionen, Baptistkyrkan, Svenska Missionsförbundet och Metodistkyrkan för att nämna några. Som ett uttryck för denna gemensamma trosgrund är Vineyard i Sverige medlem i Sveriges Kristna Råd och andra ekumeniska nätverksorganisationer.

 

Evangelikal grund

Vineyard är en så kallad evangelikal församlingsrörelse. Det innebär att vi tror på och bekänner oss till samtliga teologiska grundprinciper:

En Gud som himmelens och jordens skapare

Bibeln som Guds uppenbarade Ord och slutgiltiga auktoritet

Jesus Kristus inkarnation då Gud blev människa

Jesus Kristus död på korset och uppståndelse

Jesus Kristus som Herre och enda vägen till syndernas förlåtelse och evigt liv med Gud